logga mobilsida

Rekrytering!

2nd Opinion
CRC tillsammans med ett rekryteringsföretag gjorde hela urvalsprocessen tills det var två kandidater kvar.
I detta skede kom 7 Konsulterande in för en så kallad 2nd Opinion.
Detta innebär att utifrån tidigare erfarenhet och en del portion av de egenskaper CRC önskade genomfördes två anställningsintrevjuer samt en avslutande diskussion tillsammans med CRC. 
Både CRC och 7 Konsulterande kom fram till samma kandidat.