logga mobilsida


Sambesök 7:an
100 % fokusering på Säljaren.

 • Hur ofta följer du med dina säljare ut på sambesök?
 • Eller hur ofta följer din chef med dig ut?

Tänk Er att Ni får med någon som "passivt" sitter med i Ert kundmöte och enbart betraktar hur Ni jobbar och kommer med en massa feedback efteråt?

Detta erbjudande är också en del i Sälj PT nr 7.

Vad ger det?

 • Direkt feedback till säljaren.
 • Uppföljning vid nästa besök utifrån feedbacken.
 • Säljaren får 100 % uppmärksamhet och som Andy Warhol myntade: 15 minutes of fame.

Att tänka på:

Förberedelse:

 • Kunden behöver förberedas på att säljaren har med sig en medlyssnare/coach.
 • Tillsammans diskutera syftet med övningen.

Genomförande:

 • Medlyssnaren sitter med och noterar vid mötet.
 • Efter varje möte får säljaren feedback på bra saker och förbättringar.
 • Medlyssnaren har med förbättringarna till nästkommande möten för att se förändringar och bekräfta dessa.
 • Uppdragsgivaren får en muntlig och skriftlig feedback
 • Normal tisdåtgång är en dag och optimalt fyra möten.

Jag vill veta mer om
Sambesök nr 7