logga mobilsida


Testet för att hitta och mäta säljhinder!

Felrekrytering är mycket kostsam!

Ni har säker varit med om att den rekryteringen Ni gjort blivit fel av olika anledningar. Förutom all energiläckage är drabbar det ofta ekonomin mycket.

För att säkerställa bra rekrytering av säljare brukar rekrytertingsföretag ha olika tester för detta. Dessa är av varierande art.

Sedan en tid tillbaka har jag möjlighet att jobba med förmodligen det bästa testet för säljare på marknaden. SPQ*Gold® är namnet och byggt för att mäta säljhinder och därmed unikt i sitt slag.

Testet har hög förmåga att förutsäga olika individers prestationsförmåga när det gäller försäljning eftersom SPQ*Gold® ett aktivitetsbaserat test. Kan användas både vid rekrytering av säljare samt utveckling av säljare.

Också perfekt för anställda säljare.

Vill Ni ha:

  • Stor möjlighet att hitta rätt säljare (90% säkerhet)?
  • Vill ni veta hur lång tid det tar för säljaren att bli produktiv?
  • Vill du veta vilka förbättringspunkter säljaren har och som du ska fokusera på för fortsatt utveckling?

Länkar:

Kontakta: