logga mobilsida

Utbildning i
Förhandlingsteknik

Denna utbildning är till för ALLA som arbetar med förhandling.
Förmodligen en av de mest lätttillgängliga tekniker.

Investering:
5 700 kronor ex moms

Nästa tillfällen:
12 april och 10 maj

Utbildningens innehåll:

 • Förberedelser inför förhandling.
  • Mental förberedelse
  • Vilken kunskap behövs
  • Skapa ett öppet sinne
 • Hur skapar du goda relationer i en förhandling.
  • Förtroende är A och O.
 • Ändamålsenliga argument
  • Isberget - vad finns under motpartens vattenyta?

Workshop i god kombination av teori och praktik.

Tidsåtgång; cirka två halvdagar

Intresse
anmälan:

Jag vill anmäla mig till utbildningen med datum
12 april och 10 maj.