logga mobilsida


Sambesök 7:an
100 % fokusering på Säljaren.

  • Hur ofta följer du med dina säljare ut på sambesök?
  • Eller hur ofta följer din chef med dig ut?

Tänk Er att Ni får med någon som "passivt" sitter med i Ert kundmöte och enbart betraktar hur Ni jobbar och kommer med en massa feedback efteråt?

Detta erbjudande är också en del i Sälj PT nr 7.

Vad ger det?

  • Direkt feedback till säljaren.
  • Uppföljning vid nästa besök utifrån feedbacken.
  • Säljaren får 100 % uppmärksamhet och som Andy Warhol myntade: 15 minutes of fame.

Att tänka på:

Förberedelse:

  • Kunden behöver förberedas på att säljaren har med sig en medlyssnare/coach.
  • Tillsammans diskutera syftet med övningen.

Genomförande:

  • Medlyssnaren sitter med och noterar vid mötet.
  • Efter varje möte får säljaren feedback på bra saker och förbättringar.
  • Medlyssnaren har med förbättringarna till nästkommande möten för att se förändringar och bekräfta dessa.
  • Uppdragsgivaren får en muntlig och skriftlig feedback
  • Normal tisdåtgång är en dag och optimalt fyra möten.

Jag vill veta mer om
Sambesök nr 7